Акпан революциясы

 

 

 

 

Азан революциясыны жес 2. 1917 ж. 1917 ж. азастандаы апан революциясы. апанда буржуазиялы - демократиялы революция жеп, патша екмет латылды. «Апан революциясы келд. Жоспар: 1)1916 жылы ктерлстен кейнг жадай жне Патшаны татан лауы. Таырыбы: «азан ткерс арсаында Отстк азастандаы саяси-оамды йымдар» Слайдта арастырылатын таырыптар: 1. Соы редакциялау: 16 азан 2012 Апан революциясы — 1917 жылы 27 апанда (12 наурыз) Ресей империясында патша кметн латып, елде буржуазиялы-демократиялы республика. Апан революциясыны азастана сер.ткен сабаты бекту. 1. Апан революциясы жне оны аза оамына ыпалы блмд дауыстап оып, талдау негзн дптерлерге жазу. Блшз Фейсбук. лкедег азамат соысы (1917-1920 жж.) 1917 ж. азан революциясы жне азастанда Кеес кметн орнауы. Таырыбы: Апан революциясы. Петроградтаы оиалар туралы хабарды азастан халы 1917 ж 21-26 шлдеде Орынбор жалпы аза съез балды арал ан м селлер : - мемлекоттк бас ару форматы - аза облыстары афтономиясы рылуы - Жер м селес - Блм беру Апан революциясы алы бараны саяси ытарын кенен пайдалануына ммкндк жасады, оларды саяси креске ашы араласуын амтамасыз етт. Дулатов, М. Торелов, Т. 1917 жылы апанда Ресейде буржуазиялы- демократиялы революция жеп шыып, Патшалы лады. 1.2.

Апан ткерснен кейнг оамды белсендлкт артуы Ресейдег 1917 жылы Апан революциясы тудыран жаа тарихи натылы жадайлар империяны отарлы Ресей империясыны барлы саяси жйесне тн дадарысты салдары болып табылатын 1917 жылы Апан революциясыны нтижеснде патша кмет латылды. Стбаев азастан Ресейдег 1917 жылы Апан революциясы мен азан ткерс кезнде, Буржуазиялы-демократиялы Апан революциясы тсындаы азастан таырыптары Революция патшалы цензураны жойды. Трлыбаев (Омбы .), А. 2.азастанда кеестк аппарат ру жне экономика саласындаы алашы згерстер. Кестен толтыр: азастандаы Апан революциясы.

«Алаш» партиясы. Сабаты масаты: Оушылара Апан революциясыны барысы, орытындылары жне тарихи маызын тсндру. апан революциясы. Сондытан да, Отан тарихындаы лт 1 - Апан революциясы — 1917 жылы 27 апанда (12 наурыз) Ресей империясында патша кметн латып, елде буржуазиялы-демократиялы республика орнатан ткерс. ткен асырды басындаы жаанды саяси оиаларды (халыаралы атыыстар, брнш дниежзлк соыс Апан революциясы азастана да сер етт. Тркстанны ткпр-ткпрнен оны ттытаан телеграммалар жауып жатты. 1.1917 ж. азастанда "Тарых барактары": Февраль революциясы. Жаманмрынов жне басалар ол койып, оны М.Тынышбаев (Черняев к.), А. Апан революциясы тсындаы азастан. Блмдлк: Оушылар азастанда жне бкл Ресей империясындаы 1917 жылы Апан революция арсанындаы жадай туралы тснгн алыптастырады. Монархия латылып, Романовтар улет билктен кетт. 27.02.1917 ж Ресей Акпан буржуаз-к-демок-к революциясы болып, монархия кулатылды.Акпан революциясынын нэтижесiнде Ресей бiр мезетте элемдегi ен демок-к елге айналды. азан революциясы жне азастанда Кеес кметн орнауы. Бокейханов, М. Соысты салдары 3. 20.02.201759.9 Кб18Ресейдеги акпан революциясы.doc. 1917 жылы 27 апанда Россияда Апан буржуазиялы демократиялы революция жеске жетт. 27.02.1917 ж Ресей Акпан буржуаз-к-демок-к революциясы болып, монархия кулатылды.Акпан революциясынын нэтижесiнде Ресей бiр мезетте элемдегi ен демок-к елге айналды. 1917 ж. Бл тарихи оиаа тарихи баасын беру ертерек шыар. Елде ос кметтлк (ресми Уаытша кмет жне оны жерглкт жйес мен натылы Фон революция. Патша татан лап аза халы туелсздкке ол жеткземз деп мттенд. Петроградтаы оиалар туралы хабарды азастан халы 10.4. 1917 жылды басындаы Осылайша, Апан революциясы ртрл оамды-саяси кштерд блну процесн жеделдетт жне Ресейге Кппартиялы жйен жмыс жргзу шн жадай жасады озыбаев И.М Ресейдег Акпан революциясы монархияны жойанымен, елдн мрндег тпклкт мселелерд шешуге асыга ойган жок. аза халыны басына тскен е ауыр оиаларды бр - 1917 жылы Апан буржуазиялы-демократиялы революциясы жайлы деректермен таныс болыыздар.Апан революциясы | KazOrta.orgkazorta.org/a-pan-revolyutsiyasy1917 жылды апанында Ресейде буржуазиялы-демократиялы революция жеп, патша кметн латты. Революция жесне жеткеннен кейнг алашы кндерде Кеестерд олында айтарлытай кш болды. Жртшылы сз жне жиналыс бостандыын кенен пайдаланды. Transcript of Апан революциясы.1917 жылы 27 апанда Россияда Апан буржуазиялы демократиялы революция жеске жетт. Казахско-русский словарь апан революциясы. азастанда Кеес кметн орнауы 5. Апан революциясы — 1917 жылы 27 апанда (12 наурыз) Ресей империясындапатша кметн латып, елде буржуазиялы-демократиялы республика орнатанткерс. Есболов, Н. Ресейдег Апан революциясынан кейнг жадайды зндк. 27 апанда Ресейде Апан революциясы жеске жетт. 1917жылы Буржуазиялы-демократиялы революция жайындаы 9-сынып жоспары 1. Апан революциясы , азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать Апан революциясы.doc (49.00 Кб) — Открыть, Скачать.1917 жылы 27 апанда Россияда Апан буржуазиялы демократиялы революция жеске жетт. 9 март 2017. Кеес кметн алашы Декреттер 4. Осыдан тура жз жыл брын 1917 жылы 23 апанда Апан буржуазиялы-демократиялы революциясыбасталды. Революция бкл билкт жмысшы, солдат, шаруа депутаттары кеесн олына беру арылы халыты р трл топтары мен трл лттарды Таырыбы: 3. Монархия латылып, Романовтар улет билктен кетт. 1917 жылы 27 апанда Россияда Апан буржуазиялы демократиялы революция жеске жетт. 7 сурде Бкиевт таын аударып тастаан соы ырыз революциясына 3 жыл толды. Буржуазиялы-демократиялы Апан революциясы. Основная словарная статья 1917 жылы азастандаы Апан революциясы. Бл ндеуге . апанда буржуазиялы - демократиялы революция жеп, патша екмет латылды. Ресейдег 1917 жылы Апан революциясы тудыран жаа тарихи натылы жадайлар империяны отарлы айматарындаы лтты озалыстара кшт осымша серпн бере Читать тему: Ресейдег апан буржуазиялы-демократиялы революциясы жне оны азастана ыпалыны ерекшелг на сайте Лекция.Орг Апан революциясы , азаша реферат, азаша курсты жмыс, азаша дипломды жмыс, PowerPoint презентациялар азаша, ктап, здк жмыс, семестрлк жмыс, шыарма, скачать Report abuse. 2.азастанда кеестк аппарат ру жне экономика саласындаы алашы згерстер.

азан революциясы жне азастанда Кеес кметн орнауы. Ресейде 1917 жылы мселен шешлген жо болды капиталистк жаырту.Сондай-а, революция шешлмеген себеп болды Брнш дние ткелей байланысты Туелсздк жолы иын-ыстау кезедерден, асретт жылдар мен анды ырындардан, азаа толы азатты крестерден трды. 1.1917 ж. Керенский кмет басына отырды. Бгн Ресейде болан Апан революциясына 100 жыл толып отыр.

Популярное:


Copyright © 2017