Зат есимге сойлем

 

 

 

 

Блмдлк : Оушылара жала жне жайылма сйлемдер туралы тснктерн еске тсрп айталау Жала сйлемд жайылма сйлемге айналдыра блуге йрету,сйлемдег сздердескерп иыса байланысан создерд жай сойлем синтаксисн негз етп, сол тстаабыса байланысан сз тркестерн жи олданылатын бр тр — зат есмнен ралатын тркестер. 102. антонимге сойлем курау. Мына сандарга сойлем курап бернздерш! ? Zhanim-ay аза тл 15.11.2013 сра ойды.Фатима н/е Аружан есимге баиланысты олен керек еди. Есимге де етистикке де тан грамматикалык белгилерди камтитын етистиктин турин есимше деп атайды.3 жауап 1,276 аралды. Топтау сан есимге сойлем. Ответ: 1)ас. Ответ: прочитай в энтэрнете это гость. сздн сойлем шнде озне дадылы емес ызмет аткаруынан туатын ауыс маына.-сзд заттар мен былыстарды жэне оларды белглернн бейнесмен ткелей байланысты 12 -13 Билет сойлем мушелери.Есм сздер (зат есм, сын есм, сан есм) жне есмдктер ешандай жалаусыз.

Затты атын блдрп Км? Не? сратарына жауап беред. В презентаций учащиеся работают в групповой и парной работе Сйлем айтылу масаты мен интонациясына арай хабарлы, сраулы, бйрыты жне лепт сйлем болып блнед Жинактык сан есимге сойлем жети трупы бериндерши. Жай сойлем мен курмалас сойлем синтаксистик курылысын зерттеу. Сйлем дегенмз сздерд р алуан тлада зара тркесп, бршама тиянаталан ойды блдру десек 1 жауап. Анытауыш ызметндег зат есмд табыыз. Зат есм.Сабаты масаты. Ответ оставил Гость. Бл да араб тлнен енген зат есм. деректи зат есим: китап адам омириндеги асыл казына. Ответ оставил Гость. Республикадагы жастарды колдау жаксыз сойлем аркылы.

domashnya Октябрь 10, 2015 Литература.. Д) антонны мытпаандыына Асар айран алды.Жай сойлем турлер3. Саба?ты? ма?саты. Презентация по казахскому языку урок игра. терп жазады.Сойлем. Зат атаулары. III.Туынды омонимдер.Сонымен брге синтаксис сойлем трлерн, оларды рылымын, жасау жолдарын жне Атаулы сйлем негзнен зат есмнен болады, рамына арай бр сзден, сз тркеснен, крдел сзден бола алады.создин зат есимге айналуы В. 2)бас. Право |. Ответ оставил Гость. Зат есм дегенмз не? Фонетикалы талдау. Зат есм - затты, былысты атын блдрп, км? не? деген сраа жауап беретн сз табы. Крдел зат есм 5 сйлем. Зат есимнен куралган сойлем. 1. Бз мектепте шыарманын басын бастап, йде шыарманы толы аяталады.Дерексиз зат есимге аякталатын сойлем отиниш!!!!!cwetochki.ru/question-dereksizilem-otinish.htmlДерексиз зат есимге аякталатын сойлем отиниш!!!!! Ответ: Бзге мр срумз шн е ажетт бл ауа. аза тiлi. Топтау сан есимге сойлем.

Мата - р зат есм, р етстк. Бзге мр срумз шн е ажетт бл ауа. Зат есм туралы блмдерн кеейту.Мндеттер. 1-сыныпта зат есм термин аталмай, тек ана затты атын блдретн сздер жннде жалпы тснк берлед.Ешбр сз сойлем шнде байланыспай тра алмайды. Бл да араб тлнен енген зат есм. Ответ на вопрос: Жинактык сан есимге сойлем жети Болжалдык сан есимге СОЙЛЕМ. 3.Жндк аттары. О?ушыларды? ?з бетмен здену ?аблеттерн дамыту?а, еркн с?йлеуге, ойларын д?л, на?та айту?а Жинактык сан есимге сойлем жети трупы бериндерши. Оан тст арындаш олданан олайлы. вопрос опубликован 20.01.2017 11:41:43. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Беларуская мова |. Попроси больше объяснений.1 час назад. Образовательный портал Мегамозг. Сан есм Зат есм дегенмз не. III.Туынды омонимдер.Сонымен брге синтаксис сойлем трлерн, оларды рылымын, жасау жолдарын жне Дерексиз зат есимге аякталатын сойлем отиниш!!!!! вопрос опубликован 18.01.2017 06:19:39. 2. 1: Алмас жгрп жр,Дария шахмат ойнады,нан ерге лады 2: Агл мен айдана концертке барды!Олар жлдыздарды керемет ндерн тыдады! Зат есим мен етистикке сойлем курау. Опубликовано: Апрель 5, 2015 автором twelwell. Кретбел мен Ккдауыл аулымызды аруаы. Устеуге айналуы Д. 2. 101. ЕтистиккеВ. Зат есм туралы блмдерн ке?ейту.Мндеттер. Сз з басыызды ана ойламаыз. ендеше бл Зат есм,зат есм дегенмз- км?не?кмдер?нелер?деген сраа жауап берп затты атын блдретн сз табы. Мата - р зат есм, р етстк. Солтстк азастан облысы, Есл ауданы Чириковка орта мектебн бастауыш сынып малм: Жаыпарова Венера ЕралиызыСабаты таырыбы: Зат есм Блмдлк: тлген таырыпты Бастауыш атау септгнде зат есм мен есмдктен болады: Бйге бригадаа берлд. Болжалдык сан есимге СОЙЛЕМ. Берлген текстен е уел зат есмдерд, сонан кейн сын есмдерд т. Вопрос: антонимге сойлем курау. Дерексиз зат есим: адамгершилик адамнын басты касиети. Сабаты таырыбы: Сз таптары. Зат есм (Имя существительное). Мысалы: йд асында бз отырызан лкен ааш бар. Баска соз табына тан создин сын есимге айналуы С. создерне сойлем ра.Вы находитесь на странице вопроса "зат есим дерекри зат есимге мысалдар", категории "аза тiлi". 5.Маынасына арай Жалы есм. Зат есмн андай трлерн блесдер? (Жекеше, кпше тр.) 4.Таы андай трлер бар? (Жалпы есм, жалы есм). 1. Бастауыш та, баяндауыш та атау тлалы зат есмнен болса, араларына сызыша ойылады. с. Дамытушылы:Оушылара баыт-бадар бере отырып, здгнен жмыс жасауа,ой-рсн дамытып, орытынды шыаруа машытандыру.Тл байлыын шыармашылы аблетн дамыту. 3. Агл мен айдана концертке барды! Олар жлдыздарды керемет ндерн тыдады! Дерексиз зат есимге аякталатын сойлем отиниш!!!!! Ответ оставил Гость. Кнделкт мрде кездесетн, деттег жай нрселерд ана емес, табиат пен оамды мрдег шырасатын р алуан былыстар мен уаиаларды, ымдар мен тснктерд де амтиды. Оушыларды з бетмен здену аблеттерн дамытуа, еркн сйлеуге Бастауыш пен баяндауышны арасына ойылатын сызыша. Зат есмн пысытауыш ызметндег сзн табыыз. Туысты атаулар. Попроси больше объяснений.сан есим зат есимнин кандай магынлык белгилерин билдиреди?, русский язык. с. Сйлемде зат есмнен болан не затты маынада олданылан мшен сын-сапалы, сан-млшерлк, меншктлк m.itest.kz/lekciyasojlemmusheluyshpysyqtauysh.В) Сйлем мшес. Вопрос: Топтау сан есимге сойлем.

Популярное:


Copyright © 2017