Ауыз ?дебиеті туралы пікір

 

 

 

 

Ой шаыру. Блмдлк: Оушыларды ауыз дебиет туралы блмдерн тексеру, ткен материалды айталау,сраа дрыс жауап беру дадысын алыптастыру.Тек тркелген олданушылар ана пкр алдыра алады. Пкр осу Пкр RSS-лентасы. Animated publication. Саба?ты? та?ырыбы: халы? ауыз ?дебиет. Сабаты масаты: 1. «балалар дебиетi» деп аталатын жанра диалектиканы кзiмен арауа тиiстiмiз. Ауыз ?дебиет — оларды? ??нарлы топыра?ы. Саба жоспары Пн аты: дебиет Сыныбы: 5 Кн, айы, жылы: Тосан: Малм: Сабаты таырыбы: Крспе. Сынып 5. Халы ауыз дебиет арылы оушыларды логикалы ойлау аблеттерн, шапшадыын, тапырлыын арттыру Ауыз дебиет мен жазба дебиетт байланысы Халы дебиет туралы жалпы тснк Халы дебиет аза халыны асырлар ойнауынан рпатан рпаа жеткен рухани, мдени мрасы, сз нерiнi асыл азынасы. Дамытушылы? Бас?а елдерд? тарихы ?дебиетмен салыстыру. Клден шыан кркт ой немесе бата беру туралы. Саба?ты? ма?саты: Блмдлк о?ушыларады ?з хал?ыны? ?дебиетн салт- д?ст?рлерн м?дениетн блуге, ба?алау?а ?йрету. Ауыз дебиет де, жазба дебиет те, кркем туынды. Оушылар денелерн жатытырады. Халы ауыз дебиетСабаты таырыбы: Халы ауыз дебиетСабаты масаты:1.

Ой толаныс сатысы. суде шек жо. Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. Ауызек атысым, немесе тлдк атынас, адамдарды оамдаы дебн Оушылар саба барысында нен блген, алай жмыс стеген, не ызы р жел боланы, не иынды туызаны туралы ой-пкрлерн блдре алады.«Задание по казахскому языку для суммативного оценивание по разделу «Салт- д?ст?рлер ж?не ауыз ?дебиет». аза ауыз дебиетн негзг трлерне маал мтелдер мен жмбатар, санаматар мен ертеглер, жаылтпаштар жатады. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептерде аза тiлi мен дебиетi пнiнен 10- сыныпты оушылары сыныптан- сыныпа кШыарма таырыптары ш блiмнен ралан: Халы ауыз дебиетi лгiлерi, IX-XX - Жоспар негiзiнде негiзгi пiкiрлердi ашып, кетпе-кет баяндалуына кiл блуi Ол жасынан-а жазушылы ызметпен брге дебиет туралы ой-пкрлерн жариялап, еск жыр-ледерд жинап, оларды зерттеу саласында да нмд ебек етт. Формат: PPT. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Презентация: Ебек туралы.

ppt, Тема: Без темы, Урок: Без урока ?аза? хал?ыны? ауыз ?дебиет. Ктетн жадай: Оу жылыны басында мемлекеттк тлге жаындыы жне жаа бадарлама жйесне енун анытау БТ-ге ойылан клд маыздылыы мен жалпы блмге серллгн толытыру Оу бадарламасыны сапалы трде жасаруы мен оыту технологиясы мен Сабаты таырыбы: Халы ауыз дебиет туралы тснк Сабаты масаты: 1. Блмдлк: аза ауыз дебиет туралы ымдарын кеейту ауыз дебиетн Халык Ауыз дебиет — халы шыармашылыыны айрыша саласы, ауызша шыарылып, ауызша тараан кркем-деби туындыларды жиынты атауы. Блмдлк: Оушыларды халы ауыз дебиет туралы блмдерн кеейту. "Халы? ауыз ?дебиет ар?ылы бала тлн дамыту" атты ма?алам газетке шы?ты. 2. Елмз егемендк алалы бер лтты салт-дстрмзге, сана-есмзге, лтты мектептермзге лайы оулы тзу мселес-азрг таны аса крдел де зект мселесн бр. Осыан лайы ауыз дебиетн ктерген жг де орасан зор ед. Сонымен атар бреуд ылыына наразылы блдргенде « ой Халы ауыз дебиет — презентация. Ауыз дебиет.III фаза. Ауыз дебиет ауызша шаарылып, ауызша айту арылы таралатын боландытан, творчествовалы згерске шырап отырады. Бала ебег, оны ой-пкр, рекет кркем поэзия тлмен рнектелуде», деген академик С.ирабаевты пкр сол шатаы балалар дебиетн даму тенденциясын аны аартады.Халы? ауыз ?дебиет 9 сынып ?аза? ?дебиет. Олар тлде крнед жне сйлеу дебн арнайы ережелер ретнде сйлеу этикетн анытайды. Халыты тарихи зердес, философиялы ой-тйндер, педагогикалыБан ткен оамдарда аза ауыз дебиет туралы пкр блдрген адамдарды р трл маманды иелер болуы да длел бола алады. Жауап беру. Сайт редакциясыны. Разное |. Елбасы Нрслтан бшлы Назарбаевты 2014 жылды 17 атарында азастан халына арнаан з Жолдауында «Мглк ел» идеясын ала тартты. Халыты тарихи зердес, философиялы ой-тйндер, педагогикалыБан ткен оамдарда аза ауыз дебиет туралы пкр блдрген адамдарды р трл маманды иелер болуы да длел бола алады.

Ауыз ?дебиет — талай ?асырлар жемс. Мндай таырыптара жазу баланы ой-рсн дамытуа себепкер болар ед. Мндай тлдк фактлер аза ауыз дебиетнде бршама жиналып, деби жанрлы ерекшелктер жаынан зерттелген» [1, 81], дейд.Мысалы «жолы кеслсн», «жолыа жуа бткр» деген арыстар осы пкрд длел. 1. Блмдлк: Оушыларды ауыз дебиет туралы блмдерн тексеру, ткен материалды айталау,сраа дрыс жауап б. Ауыз дебиет лглерн оытуды масаты мен мндеттер. андай батырлар жырын лиро-эпосты жырларды блесндер? ауыз дебиетн андай ерекшелктерн атап бере шаармаларында?Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.аарманды эпос деп те аталады. оны Бан ткен оамдарда аза ауыз дебиет туралы пкр блдрген адамдарды р трл маманды иелер болуы да длел бола алады.Алыста трып басару — колды зартты,— дейд. Размер: 0.79 Mb. Оны алай туаны , алай алыптасанын р алым ртрл айтады.Маал-мтелдерд ртрл адамны санасына алуан ой салатын аыз гмелерд , баталарды,кеуделер апатай, жауырлары тапатай , елн Ауыз дебиет — халы шыармашылыыны айрыша саласы, ауызша шыарылып, ауызша тараан кркем-деби туындыларды жиынты атауы. Ала арай озбайы, Бiр, екi, шi, бiр, екi, ш. 1.Халы ауыз дебиетн трлер: 2.Тмыс салт жырлары. аза халыны мнда Халы ауыз дебиет жне оны туу, пайда болу жолдары. Халы ауыз дебиетн сонау кне дурден азрг кезеге дейн мытылмай, асыл азынасы ретнде рпатан-рпаа жеткзлп келу нелктен?Помогитеееее пожалуйста Как переводится предложение: xалыtooglik.ru/q327602Помогитеееее пожалуйста Как переводится предложение: xалы ауыз дебиет туралы тснктерд диалог ру арылы крсетдер. Маынаны тани блу сатысы. Размер: 0.48 Мб. аза ауыз дебиет талай асырдан келе жатан мра. Электронды почтасы Халы ауыз дебиетнен халымызды батырлы, ерлк тарихын кремз. аза халыны мндай сз нерн алымдар ауыз дебиет деп атаан. Ой толаныс Не блдк? 1.аза дебиет нешеге блнед? 2.Ауыз дебиет дегенмз не?Шам келгенше оржын толтыруа ат салысайы. Трбиелк: Оушыларды халы ауыз дебиет туындыларын астерлеуге, елжандылыа трбиелеу. мiрдi диалектикасы су. Халы ауыз дебиет туралы тснк Сабаты Мндеттер: Блмдлк: Математикадан алан блмдерн халы ауыз дебиетнде олдану Дамытушылы: оушыларды халы ауыз дебиетне ой- рстер мен сздк орларын кеейтп, тлдерн дамыту: Трбиелк: Халы ауыз дебиетн рметтейтн блмд Тип: Диплом Размер: 3.6 Mb. Ой толаныс. Осыан байланысты брден айта кететн нрсе студентт батылдыы Осыан лайы ауыз дебиетн ктерген жг де орасан зор ед. Халы ауыз дебиетi лгiлерiнде синтаксистiк айталаулар, траты йастар жиi кездесумен бiрге, кейбiр сздер мен сйлем айталаулары да жиi шырайды.Демек, сол кездi оамында осындай ой-пiкiр болан, яни ел iшiнде махаббатты те таза, брiнен ерекше, биiк сезiм. аза халыны ауыз дебиетн жеке пн ретнде оыту арылы халымызды сан асыр бойына жасаан рухани мдениет-фольклорлы мралардыТрбие туралы ой-пкрлер VI асырдаы Орхон-Енисей жазуларынан басталып, орта асыр ламалары мен (л - Фараби, Ж. 427. Халы ауыз дебиет туралы тснк Сабаты 2013-2014 «Ташолпан» апаратты-сазды бадарламасы. Оны аламынан аза халыны ауыз дебиетне арналан кптеген зерттеулер шыты. Халы? жыраулары, жыршылары, ертегшлер оны сонау ы?ылым заманнан рухани асыл ?азына ретнде са?тап, ?рпа?тан-?рпа??а м?ра етп, б?гнг бзд? д?урмзге жеткзген. азаты сз нерiнi тегi рiден, тркi тiлдес Ауыз дебиетн, соны шнде батырлар жырын зерттеуде баса теориялара араанд тарих мектебн пкрлернше ауыз дебиет халыты мрне, тарихына байланысты, туады деу брын аитылмаган ты пкр болатын йткенмен , ауыз дебиен тгелмен ткендег тарих Ауыз дебиет ерте замандардан алыптасып келе жатыр. Баласан Халы ауыз дебиет халы шежрес. Сондытан мiрдi бгiн «сiп жеттi» деген бiр шындыы ертеге олы болып алады да, скеле мiр ол шындыты iлгерi арай дамыта бередi Алпанова Жанар Бейбт ызы АСТАНА АЛАСЫ ЭССЕ ЖАЗУ А К МЕК МА САТЫ ШЫ Аыл ой кем балаларды халы ауыз дебиет арылы сйлеу жне ойлау рекеттерн дамыту.Жмбатар аза халы ауыз дебиет шнде атадан балаа мра ретнде рбр халыты салт-дстр, эстетикалы таламы, деп нормалары уаыт те згерп отыратын тарихи былыс. Барлы ытары оралан р та сайын «азастан» лтты арнасыны шымылдыын ашатын «Ташолпан» апа Как переводится предложение: xалы ауыз дебиет туралы тснктерд диалог ру арылы крсетдер. Пысытау сратармен жмыс. Саба жоспары Пн аты: дебиет Сыныбы: 5 Кн, айы, жылы: Тосан: Малм: Сабаты таырыбы: Крспе. Зерттеуд дс-тслдер.Бларды шнде сресе, халымызды тлм-трбиелк ой-пкрлерн зерттелу, жинаталу, жариялану жолы авторлар ебектернде айын крнс тапан.

Популярное:


Copyright © 2017